Đề Xuất Công Việc Đang Hoạt Động

Quan Tâm đến việc Tham Gia eosDAC?

Trước khi điền vào đơn đề xuất công việc, chúng tôi khuyên bạn nên dành ít thời gian tham gia kênh Discord và bắt đầu thảo luận với các nhân viên khác về những việc họ đang làm và những việc bạn muốn làm, liệu có phù hợp. Điều này cho phép bạn thực hiện đề xuất công việc phù hợp với eosDAC và tiến trình công việc của nó. Một khi đã sẵn sàng tham gia công việc, bạn hãy điền vào đơn đề xuất công việc trên website của chúng tôi.