Hoạt Động của DAC

Cài Đặt Máy Chủ

247

eosDAC đã ký hợp đồng lưu trữ dữ liệu máy chủ của mình ở các trung tâm dữ liệu thuộc sở hữu tư nhân của M24seven tại Manchester và Bucharest. Các cơ sở dữ liệu cấp 3 tiên tiến của M24seven cung cấp khả năng bảo mật tốt, sự bền bỉ và băng thông rộng toàn diện và được xếp hạng xanh và sạch nhất trong việc tiêu thụ điện ở châu Âu.

Chúng tôi có 2 node ở mỗi vị trí với 256GB RAM (hỗ trở khả năng mở rộng nhanh chóng lên 2TB) và hơn 5TB dung lượng ổ SSD có thể sử dụng. Phần cứng được bật tường lửa và công nghệ chống DDOS có tiêu chuẩn. Thông số kỹ thuật được xem xét thường xuyên và việc nâng cấp được triển khai theo yêu cầu.

Các máy chủ khác đang được triển khai ở Gibraltar, nơi eosDAC đang tìm kiếm giấy phép tiềm năng duy nhất hiện tại cho phép hoạt động ‘Công Nghê Sổ Cái Phân Tán’ trong phạm vi quyền hạn đó. Ở Hàn Quốc, eosDAC đang làm việc trên ‘giải pháp máy chủ ảo hóa qua đám mấy’ bên trong trung tâm dữ liệu của IBM.

Thỏa Thuận

ics

eosDAC thỏa thuận với Incommsec Ltd

eosDAC đã đồng ý hợp tác với Incommsec Ltd, Anh Quốc cho phép ký kết hợp đồng và triển khai nhanh các cơ sở hạ tầng và dịch vụ hoạt động ở Anh và châu Âu. Incommsec Ltd sẽ là nhà cung cấp dịch vụ lâu dài và thay mặt cho eosDAC cung cấp các khoản thanh toán tạm thời và hỗ trợ các thủ tục pháp lý.

Tài Sản

Kể từ tháng 8 năm 2018, eosDAC có tổng lượng tiền mặt khoảng 850 ngàn dollar được giữ trong tài khoản riêng biệt với Incommsec Ltd. Nguồn kinh phí này sẽ luôn có sẵn để tài trợ cho các hoạt động mà người giám sát eosDAC hoặc đại diện được bầu ra phê duyệt thay mặt cộng đồng. Tất cả tài sản (ví dụ: máy chủ, IP, v.v…) được quản lý bởi Incommsec Ltd và các công ty cung cấp dịch vụ khác sẽ được trông nôm thay mặt cho eosDAC. Nếu eosDAC quyết định chấm dứt hợp tác với Incommsec Ltd, tất cả tài sản sẽ được chuyển giao cho những người hoặc tổ chức được chỉ định bởi những người giám hộ cộng đồng eosDAC.

Quản Trị DAC

eosDAC là một tập hợp các cá nhân làm việc cùng nhau vì những mục đích chung – sản xuất block trên EOS, hỗ trợ các ứng dụng mới, kích hoạt các cộng đồng tự trị phi tập trung mới (DAC) và bất kỳ ưu tiên do cộng đồng lựa chọn. eosDAC không phải là một công ty và thành viên của nó không phải là cổ đông. Thay vào đó, token eosDAC trao lại tư cách thành viên và quyền quản lý từ DAC thông qua Người Giám Hộ được bỏ phiếu và các cơ chê khác. Để hiểu hơn về cách tổ chức của cộng đồng, bạn hãy đọc Hiến Pháp của chúng tôi.

Hiến pháp của chúng tôi là một nỗ lực đột phá để mã hóa cơ chế hoạt động của một tổ chức giống như DAC để nó có thể tự vận hành. Nó phác thảo các cơ chế cho những người sở hữu token có thể đăng ký thành viên và bỏ phiếu bầu ra Người Giám Hộ; trao lại quyền cho các Người Giám Hộ ra quyết định và chi trả các khoản thanh toán; và tạo ra khuôn khổ cho các thành viên chịu trách nhiệm nghiêm túc về các hoạt động của eosDAC. No cũng trao quyền cho eosDAC có thể yêu cầu xác minh thông tin của những người sở hữu token, ví dụ như để tuân thủ các yêu cầu và quy định của các quốc gia. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc Hiến pháp để hiểu cách chúng tôi hoạt động!

Hình Thái DAPPs

Hình thái Dapps

Hình thái Dapps sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn:

 • Bỏ phiếu
 • Vòng đời đề xuất
 • Quản lý trả công
 • Giám sát việc tạo token và phân phối
 • Giám Sát Block

Mã nguồn cho các công cụ mã nguồn mở được sử dụng cho việc quản trị cộng đồng eosDAC sẽ được lưu trữ trên thư viện Github.

Đề Xuất từ Cộng Đồng

Các công cụ DAC và DAPPS sẽ được phát triển thông qua đề xuất công việc và sẽ được chia sẻ với cộng đồng EOS.IO. Tất cả các công cụ này sẽ được hoàn thiện bằng cách sử dụng quy trình lặp đi lặp lại và sẽ tiếp tục được chủ động nâng cấp thông qua đề xuất cải tiến từ cộng đồng eosDAC.

 • Nắm Bắt Ý Tưởng
 • Xác Nhận Ý Tưởng
 • Đề Xuất Công Việc
 • Đánh Giá Đề Xuất
 • Tiến Trình Công Việc
 • Chuyển Giao + Hỏi Đáp
 • Kết Quản Cuối Cùng

Tiến Trình Công Việc

Các đội bên trong DAC sử dụng DiscordTrello  và GitHub để thông báo về tiến độ công việc và chung tôi mời bạn tham gia cùng chúng tôi trên các diễn đàn mở đó để bắt đầu cộng tác cùng nhau. Chúng tôi dự định gặp gỡ từng cá nhân tại nơi họ sinh sống và cũng mong muốn họ sẽ gặp gỡ chúng tôi tại nơi chúng tôi đến. Mục tiêu cuối của chung tôi không phải là việc kiểm soát công việc, mà là trao lại quyền quyết định và nâng cao sự hiệu quả.

Chúng tôi cam kết sẽ liên tục đánh giá công việc và khám phá các công cụ mới để cải thiện hiệu quả. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để cung cấp tài liệu đào tạo và hướng dẫn cho những ai mới làm quen với các công cụ mà chúng tôi đề xuất. Song song chúng tôi luôn tiếp thu để thay đổi và tìm kiếm cách tiếp cận mới nếu chúng có thể mang lại nhiều lợi ích hơn cho cộng đồng.