Kích Hoạt DACs

eosDAC đang đưa ra lời khuyên và hỗ trợ cho các dự án DAC sau khi họ sử dụng blockchain EOS để khởi chạy các dự án tự quản và phi tập trung của họ.

Như một phần trong nhiệm vụ của chúng tôi là kích hoạt các cộng đồng DAC mới, chúng tôi đang đánh giá nhu cầu của các dự án đó và các tổ chức tiềm năng khác và xây dựng bộ công cụ DAC – với các chức năng như đăng ký thành viên, bầu Người Giám Hộ và đề xuất công việc trên chuỗi và kênh thanh toán đa chữ ký – để tích hợp với yêu cầu của họ. Khi được yêu cầu, chúng tôi cũng cung cấp bảng xem trước các đoạn mã ngang hàng, lời khuyên cho airdrop và các hướng dẫn khác.

Cộng Đồng Beehive Buds
Một cộng đồng kết hợp giữa trí thông minh kỹ thuật số và hữu cơ

Tham gia cộng đồng honeyDAC của chúng tôi để tìm ra những sản phẩm có giá tốt nhất trên POLLEN và cộng tác với các doanh nhân, người trồng, nhà khoa học, chuyên gia y tế, nhà sản xuất, chuyên gia phòng thí nghiệm, bệnh nhân và các nhà lãnh đạo cộng đồng về cây cần sa.
www.BeehiveCannabis.Club
BeehiveBuds.Co
Dành cho nhà đầu tư: https://bit.ly/beecrypto

Codum là một cấu trúc EOS và là thị trường mã hóa dựa trên git, nơi mà các chủ sở hữu mã có thể cấp phép cho các đoạn mã của mình thông qua các hợp đồng thông minh. Codum sẽ là cho thị trường mã nguồn các nhân có thể được khám phá; nó sẽ được tổ chức như một DAC, trong đó Người Giám Hộ chính là những nhà phát triển.

Đội ngũ chính: Liucijus Urmonas and Kestutis Januskevicius

Parsl là một hệ thống theo dõi các chuỗi cung ứng sẽ sử dụng blockchain để mã hóa hạt giống đến thông tin người dùng cho ngành công nghiệp cần sa y tế. Parsl sẽ sử dụng bao bì đóng gói thông minh để theo dõi sản phẩm được quản lý và sẽ mã hóa chuỗi cung ứng và dữ liệu xuất xứ không thể thay đổi được cho thử nghiệm từ các phòng thí nghiệm và báo cáo dữ liệu người dùng.

Đội ngũ chính: Dr Isaac Balbin, James Feeney, Zachary Lang, Ferenc Birloni

Emanate đang xây dựng các giao thức chuyển đổi âm thanh để cho phép nền công nghiệp này có thể chuyển đổi thành các khoản thanh toán bằng cách sử dụng các hợp đồng thông minh. Giao thức chuyển đổi âm thanh Emanate được thiết kế để cho phép các nghệ sĩ có thể cộng tác mà không cần biết nhau, để tích hợp với nền tảng của bên thứ ba và được thanh toán nhanh chóng và chính xác

Đội ngũ chính: Pedro Reis Colaço, Sean Gardner, Trent Shaw

Karma là một cộng đồng được mã hóa mà ở đó các hoạt động và đóng góp của thành viên có thể được thăng hạng và được khen thưởng để khuyến khích các hoạt động trong thế giới thực có thể mang lại kết quả tích cực.

Đội ngũ chính: Dallas Rushing, Matthew Spataro, Dallas Johnson