Trao Đổi Thông Tin là tất cả

Discord

Discord là nơi các hoạt động diễn ra và là kênh liên lạc chính của eosDAC cho tất cả mọi thứ từ thảo luận, hỏi đáp, hỗ trợ và hội họp.

Kết nối với chúng tôi trên Discord

Telegram

Telegram là nơi thảo luận chung của cộng đồng
diễn ra.

Kết nối với chúng tôi trên Telegram

Đối Tác của eosDAC


Beehivebuds

Beehivebuds


Chintai

Chintai


Emanate

Emanate


Parsl

Parsl


TelosDAC

TelosDAC


TokenPocket

TokenPocket


Starteos

Starteos


EOS Gift Card

EOS Gift Card