Vì sao khởi tạo DAC riêng của bạn?

Công nghệ blockchain đang trao quyền lực cho các cộng đồng để phá vỡ các mô hình công ty tập trung bằng cách tạo ra sức mạnh tổng hợp giữa những người sở hữu, nhân viên và khách hàng, những người hoàn toàn sở hữu và hưởng lợi ích từ cùng token và các mục tiêu chung.

Community

Trao quyền lực cho Cộng Đồng của bạn

 • Blockchain kết hợp với công nghệ DAC đang trao quyền lực cho các cộng đồng xây dựng giá trị riêng cho chính họ
 • Theo thời gian, chúng ta có thể thấy các cộng đồng “DAC” tích tụ này sẽ thách thức các tổ chức truyền thống
 • DACs có thể là một cách mạnh mẽ để xây dựng một cộng đồng gắn kết xung quanh các dự án của bạn

Store on Chain

DACs minh bạchphi tập trung

 • Các Cộng Đồng Tự Trị Phi Tập Trung hoàn thành các mục tiêu theo cách minh bạch và nhất quán
 • DACs không có điểm thất bại duy nhất
 • Bỏ phiếu, làm việc, tư cách thành viên và việc quản trị có thể được xử lý an toàn trên chuỗi

doanh nhân, thời gian của bạn là hạn chế và có giá trị. Hãy để cho DAC của bạn tự động hóa các nhiệm vụ lặp đi lặp lại để bạn có thể tập trung vào việc đưa sản phẩm hay dịch vụ ra thị trường nhanh hơn.

Automate

Linh hoạt để tạo ra một hệ thống tự trị

 • Tạo cho mình sự linh hoạt để tạo ra một hệ thống tự trị
 • Cung cấp các dịch vụ bạn cần khi tập trung vào các dự án mới

Private Keys

Khóa riêng tư nên được giữ an toàn

 • Các khóa riêng tư kiểm soát các token EOS và các hợp đồng thông minh không nên nằm trong tay của các cá nhân
 • Sử dụng cấu trúc DAC để phân tán quản trị các dự án của bạn trên EOS

Thế giới của hệ thống phân cấp cứng nhắc và quyền sở hữu tập trung sẽ bị phá vỡ

Bottom Top Hierarchy

Sự kiểm soát sẽ bị thay thế bằng công việc tự nguyện

 • Các cộng đồng mạng lưới phi tập trung, các mục tiêu chung và quyền sở hữu chung sẽ chiếm ưu thế
 • Những tài năng tốt nhất muốn tham gia vào những gì mà họ tin và những gì mà họ sở hữu
 • Hiện trạng kiểm soát sẽ bị thay thế bằng sự tự nguyện, trao đổi tự do và sự lôi cuốn

Nhà Máy Sản Xuất eosDAC

 • Sử dụng Nhà Máy Sản Xuất DAC của chúng tôi để tùy chỉnh thiết lập một DAC phù hợp cho nhu cầu riêng của bạn
 • Thiết lập một DAC từ ban đầu là cực kỳ phức tạp
 • Nhà Máy Sản Xuất DAC sắp tới của chúng tôi sẽ cho phép bạn xây dựng và khởi tạo DAC riêng của bạn chỉ trong một khoảng thời gian ngắn

Những Câu Chuyện Thành Công Bộ Mã Nhà Máy Sản Xuất DAC