eosDAC

Cộng Đồng Sở Hữu Nhà Sản Xuất Block

và Kích Hoạt DAC

Xem video ngắn giải thích về eosDAC

eos-logo-featured-white-100

Phần Mềm EOS.io

Phần mềm EOSIO được phát triển bởi Block.one sẽ tạo điều kiện thuận lợi để ứng dụng các hợp đồng thông minh trên blockchain, bên cạnh đó các chi phí giao dịch sẽ bị loại bỏ hoàn toàn thông qua số lượng nhỏ token lạm phát phát sinh hằng năm. Phần mềm này cũng sẽ hỗ trợ phát triển và mở rộng các ứng dụng phi tập trung, các doanh nghiệp online, và các doanh nghiệp trên chuỗi blockchain từ cộng đồng của họ.

blocks-light

Quá Trình Sản Xuất Block EOS

Thay vì ‘đào’ bằng thuật toán bằng chứng công việc (POW) giống Bitcoin và Ethereum, blockchains của EOSIO sẽ sử dụng thuật toán bằng chứng ủy quyền cổ phần (DPOS). Những người đang nắm giữ EOS sẽ bỏ phiếu bầu chọn ra 21 nhà sản xuất block chính và các nhà sản xuất block dự bị. Những nhà sản xuất block đòi hỏi phải có cơ sở hạ tầng mạnh mẽ để xử lý các ứng dụng phi tập trung quy mô lớn và phải có khả năng mở rộng theo yêu cầu. Các nhà sản xuất block sẽ được trả công bằng tỉ lệ lạm phát lượng token EOS được giới hạn hằng năm.

Giới thiệu về Cộng Đồng Tự Trị Phi Tập Trung (DAC)

Cộng Đồng Tự Trị Phi Tập Trung (DAC) được quản lý theo chính hiến pháp của nó. Hiến pháp này được mã hóa thông qua hợp đồng thông minh trên blockchain. Khái niệm cách mạng này sẽ đưa các cộng đồng hợp tác với nhau thông qua phần mềm EOS. DAC được quản lý bởi những người sở hữu eosDAC token và họ sẽ bỏ phiếu để bầu ra cách thức hoạt động của nó.

Cộng Đồng sở hữu Nhà Sản Xuất Block EOS

Theo tầm nhìn của eosDAC, quá trình sản xuất block của EOS.IO nên mở rộng cho bất kỳ ai để họ có thể tham gia và hưởng lợi ích. Để nhận ra tầm nhìn này, eosDAC sẽ phát triển như một Cộng Đồng Tự Trị Phi Tập Trung (DAC) hướng vào quá trình sản xuất block của EOS.IO phục vụ tất cả các cộng đồng EOS trên thế giới. Để đạt được điều này, eosDAC sẽ phát triển các công cụ và hợp đồng thông minh cần thiết. Nó sẽ được chia sẻ rộng rãi đến tất cả cộng đồng EOS để hỗ trợ các DAC khác phát triển trên các chuỗi EOS.IO.

blocks

eosDAC đã tạo ra một DAC trên blockchain EOS và đang được vận hành bởi đội ngũ phát triển. eosDAC vẫn luôn làm việc rất tích cực với vai trò là nhà sản xuất block kể từ khi mạng chính EOS được vận hành. Điều này sẽ đảm bảo rằng chúng tôi luôn nhận được những phiếu bầu để luôn nằm trong top 21 nhà sản xuất block chính trên mạng lưới.

Token eosDAC:

Token eosDAC: 100% được trao tặng cho Cộng Đồng EOS và eosDAC

Token eosDAC được trao tặng hầu hết đến mọi người có thể để cho phép số thành viên thật sự phi tập trung và rộng lớn cho DAC. Trọng tâm chính là các cộng đồng EOS và eosDAC được dự tính là có tiềm năng nhất trong việc tham gia vào DAC và sử dụng token của họ để giúp dẫn đường trong tương lai.

 

Phần lớn token eosDAC (75%) được phân phát theo tỉ lệ 1:1 cho những người sở hữu token EOS kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2018. Lượng token còn lại (25%) được trao tặng cho nhiều thành viên cộng đồng eosDAC, bao gồm Đội Ngũ Khởi Tạo eosDAC.

Cấu Trúc Mạng Lưới eosDAC

Điểm mấu chốt của mạng lưới eosDAC là nó đã được phủ rộng khắp thế giới và cơ sở hạ tầng được đảm bảo để tham gia quá trình sản xuất block ở Anh, Rumani, Gibraltar, và Hàn Quốc. Đội ngũ phát triển sẽ tiếp tục phát triển, thiết kế, và khởi chạy các cơ sở dữ liệu ở mức độ cao nhất để đảm bảo độ trễ mạng lưới nhỏ nhất với sự hiệu quả tối đa và vững chắc trong cấu trúc eosDAC.

Nguyên Tắc Cốt Lõi của eosDAC
(Bộ Quy Tắc Ứng Xử)

Cung Cấp Dịch Vụ Tốt Nhất

Mục đích chính của eosDAC là đảm bảo khả răng sản xuất block liên tục theo yêu cầu của phần mềm EOS.IO trên blockchain.

Công Khai và Minh Bạch

Tất cả các quyết định được thực hiện bởi cơ cấu quản trị eosDAC và tất cả các hoạt động của eosDAC sẽ công khai và minh bạch.

Sự Hỗ Trợ Của Các Cộng Đồng EOS Trên Khắp Thế Giới

Chúng tôi muốn blockchain EOS.IO sẽ phát triển mạnh mẽ. Vì thế chúng tôi sẽ tham gia các cộng đồng EOS khác để khởi xướng và hỗ trợ các dự án mang lại lợi ích cho cộng đồng blockchain EOS.IO thông qua các công cụ hỗ trợ các DAC khác.

Công Bằng

eosDAC sẽ đối xử với tất cả thành viên 1 cách công bằng và đền đáp tương xứng cho mọi đóng góp. Bất kỳ thành viên nào cũng biết được các quyết định và báo cáo như nhau.

Độc Lập

eosDAC sẽ không yêu cầu bất kỳ đặc quyền gì so với các nhà sản xuất khác để được nhận được phiếu bầu. Điều này đảm bảo tính độc lập của chính nó.

Gian Lận Bỏ Phiếu

eosDAC sẽ không bao giờ trả công cho các phiếu bầu từ những người đang nắm giữ EOS.