Cộng Đồng Sở Hữu Nhà Sản Xuất Khối eosKích Hoạt DAC

Why Vote?

Vì Sao Nên Bỏ Phiếu Cho eosDAC?

Là một người sở hữu EOS, bạn có quyền sở hữu trong EOS. Bỏ phiếu bầu cho Nhà Sản Xuất Khối EOS giống như bỏ phiếu bầu cho người chăm sóc tài sản của bạn. Người mà bạn chọn lựa sẽ chăm sóc các vấn đề về tài sản của bạn.

Đọc thêm

Why Join?

Vì Sao Nên Tham Gia eosDAC?

Là một cộng đồng tự trị, bạn có thể nhìn thấy các hoạt động của chúng tôi được tái tạo trên blockchain. Nếu bạn tham gia với tư cách là một thành viên, bạn có thể gửi các kế hoạch dự án của mình dưới dạng một đề xuất công việc đến các người giám hộ và nếu họ phê duyệt nó, bạn sẽ được trả công.

Đọc thêm

Why Launch a DAC?

Vì Sao Nên Khởi Tạo DAC?

Công nghệ blockchain đang trao lại quyền lực cho các cộng đồng để thay thế các công ty. Theo thời gian, chúng ta sẽ thấy các cộng đồng này sẽ thách thức các tổ chức lớn hơn và khuyến khích phát triển khái niệm về các DAC.Đọc thêm

Member Client

Cổng Thành Viên eosDAC

Những người sở hữu token eosDAC được mời đăng nhập vào
https://members.eosdac.io, để đăng ký Thành Viên của DAC
và mở khóa các lợi ích đi kèm với token EOSDAC của họ.

Tìm hiểu thêm

Token EOSDAC dùng để làm gì?

  • Token EOSDAC cung cấp cho chủ sở hữu khả năng đăng ký trở thành thành viên của eosDAC theo thỏa thuận của hiến pháp trong cổng thành viên. Càng nhiều token, bạn càng có nhiều lợi ích.
  • Trở thành thành viên eosDAC cung cấp cho người sở hữu token đã đăng ký có khả năng bỏ phiếu và bầu Người Giám Hộ để đại diện cho người sở hữu token. Các người giám hộ sẽ quyết định cách phân bổ doanh thu của DAC thông qua việc ký duyệt đa chữ ký các đề xuất công việc trên chuỗi.
  • Thành viên eosDAC và/hoặc người sở hữu token có thể nhận được các airdrop từ các dự án sử dụng “NHÀ MÁY SẢN XUẤT DAC” của eosDAC để khởi tạo các DAC riêng của họ.
  • Người sở hữu token EOSDAC đã đăng ký sẽ có đủ điều kiện nộp các đề xuất công việc để làm việc được trả công cho hệ sinh thái eosDAC hoặc EOS.
  • Người sở hữu token EOSDAC đã đăng ký có thể có quyền nhận phân phối lợi nhuận nếu hội đồng Giám Hộ được bầu bỏ phiếu phê duyệt điều này.

Tìm Hiểu Thêm

DAC là gì?

DACs (Decentralised Autonomous Communities - Các Cộng Đồng Tự Trị Phi Tập Trung) về cơ bản chỉ là các tổ chức kỹ thuật số sử dụng blockchain để làm những việc mà có thể không làm được bởi các tổ chức truyền thống. Điều này rất quan trọng bởi vì giống như các ứng dụng ngày nay được nắm giữ bởi các tập đoàn và các tổ chức, các Dapp sẽ cần thuộc sở hữu bởi một ai đó.

Bằng cách mang lại một hướng đi được thực hiện dễ dàng trên EOS cho DACs, eosDAC nghĩ rằng điều này sẽ tạo ra một cú hích cho các tổ chức kỹ thuật số mới có thể mang lại lợi ích vô cùng lớn cho EOS và thay đổi thế giới.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về DAC, bạn có thể xem video DAC là gì? tại đây:

Vì Sao Nên Bỏ Phiếu? Vì Sao Nên Tham Gia? Vì Sao Nên Khởi Tạo?