Bộ Công Cụ eosDAC

Chúng tôi đang sử dụng các công cụ khác nhau cho công việc của mình như là một cộng đồng phi tập trung. Ngoài ra, chúng tôi đang xây dựng các công cụ mã nguồn mở được tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu của mình và để cho chúng tôi cung cấp chúng đến cộng đồng.

Member Client

Cổng Thành Viên

Cổng Thành Viên eosDAC có thể được sử dụng bởi mọi thành viên của DAC để ký duyệt hiến pháp, bỏ phiếu bầu chọn người giám hộ và tham gia và DAC.

Ghé thăm Cổng Thành Viên

Github

Github

Chúng tôi đang sử dụng Github để cộng tác xây dựng bộ mã cho các công cụ khác nhau của mình. Tìm hiểu thêm và theo dõi các hoạt động phát triển tại github.com/eosdac.

Ghé thăm Github

Token Explorer

Công Cụ Tra Cứu Token

Công Cụ Tra Cứu Token eosDAC có thể được sử dụng để kiểm tra giá token, các giao dịch và các chủ sở hữu token EOSDAC.

Ghé thăm Công Cụ Tra Cứu Token

DAC Factory

Hợp Đồng Thông Minh

eosDAC cung cấp các hợp đồng thông minh cho phép nó được vận hành một cách minh bạch hoàn toàn trên blockchain EOSIO.

Đọc thêm