Token eosDAC

Công cụ tra cứu giao dịch cho phép bạn xem số dư và các giao dịch của token EOSDAC trên chuỗi, các tài khoản sở hữu, cũng như giá cả thị trường và khối lượng giao dịch hiện tại

  • Hợp Đồng Token: eosdactokens
  • Ký Hiệu Token: EOSDAC
  • Nguồn Cung Ban Đầu: 1.200.000.000 EOSDAC
  • Tổng Số Tokens Bị Thiêu Hủy: 205.104.745,0238 EOSDAC
  • Nguồn Cung Lưu Hành: 994,895,254.9762 EOSDAC

Token EOSDAC dùng để làm gì?

  • Token EOSDAC cung cấp cho chủ sở hữu khả năng đăng ký trở thành thành viên của eosDAC theo thỏa thuận của hiến pháp trong cổng thành viên. Càng nhiều token, bạn càng có nhiều lợi ích.
  • Trở thành thành viên eosDAC cung cấp cho người sở hữu token đã đăng ký có khả năng bỏ phiếu và bầu Người Giám Hộ để đại diện cho người sở hữu token. Các người giám hộ sẽ quyết định cách phân bổ doanh thu của DAC thông qua việc ký duyệt đa chữ ký các đề xuất công việc trên chuỗi.
  • Thành viên eosDAC và/hoặc người sở hữu token có thể nhận được các airdrop từ các dự án sử dụng “NHÀ MÁY SẢN XUẤT DAC” của eosDAC để khởi tạo các DAC riêng của họ.
  • Người sở hữu token EOSDAC đã đăng ký sẽ có đủ điều kiện nộp các đề xuất công việc để làm việc được trả công cho hệ sinh thái eosDAC hoặc EOS.
  • Người sở hữu token EOSDAC đã đăng ký có thể có quyền nhận phân phối lợi nhuận nếu hội đồng Giám Hộ được bầu bỏ phiếu phê duyệt điều này.

Giao dịch Token eosDAC

Giao dịch Token EOSDAC trên các sàn giao dịch dưới đây


Dexeos

Dexeos


Eosdaq

Eosdaq


Newdex

Newdex


Chaince

Chaince


WhaleEx

WhaleEx


Bibox

Bibox


Hotbit

Hotbit


Bigone

Bigone


Gate

Gate


Cashierest

Cashierest


Bitbns

Bitbns


Findex

Findex