Token

Địa Chỉ Hợp Đồng

eosdactokens

Ký Hiệu

EOSDAC

Dữ Liệu Thị Trường

Tra Cứu Token

Công cụ tra cứu token eosDAC (beta) cho phép bạn xem số dư và các giao dịch của token eosDAC trên chuỗi, các tài khoản sở hữu token, cũng như giá cả thị trường và khối lượng giao dịch.

Trong đoạn video dưới đây, Brandon Cummings giới thiệu một vòng về Công Cụ Tra Cứu Token eosDAC.

Sàn Giao Dịch

Sàn mở đầy đủ chức năng giao dịch

Sàn mở giao dịch

Nạp và rút dự kiến được mở trong tương lai

Một yếu tố quan trọng trong việc mở rộng eosDAC đến những ai quan tâm đến việc trở thành một phần của nó là việc đảm bảo token của chúng tôi (mang lại tư cách thành viên) luôn có mặt trên cac sàn giao dịch.

Chúng tôi sẽ luôn duy trì các cuộc thảo luận với các sàn giao dịch để tạo nhiều kênh thanh khoản hơn với token của chúng tôi cho đến cùng.

Công Cụ Tra Cứu Gốc

Nếu bạn muốn kiểm tra lượng token eosDAC của mình đã chuyển lên mạng chính EOS hay chưa, vui lòng sử dụng Công Cụ Kiểm Tra Token của chúng tôi.