Chúng tôi tin rằng việc sản xuất khối EOS.IO phục vụ cộng đồng tốt nhất khi nó phi tập trung

Tại eosDAC, chúng tôi đánh giá cao sự công khai và minh bạch. Là một cộng đồng tự trị, các hoạt động của chúng tôi có thể nhìn thấy và có thể tái tạo trên blockchain. Chúng tôi xem các DAC là tương lai và chúng tôi muốn giúp tạo ra tương lai đó bằng cách kích hoạt các DAC bằng các công cụ mã nguồn mở mà chúng tôi tạo ra.

Constitution

eosDAC là một cộng đồng của những người sở hữu token EOSDAC được liên kết với nhau thông qua một hiến pháp để hiện thực hóa tầm nhìn mở việc sản xuất khối cho tất cả mọi người.

Vote

Những người sở hữu token EOSDAC bầu ra 12 người giám hộ có nhiệm vụ dẫn dắt DAC đạt được tầm nhìn của nó về việc sản xuất khối EOSIO xuất sắc và Kích Hoạt DAC.

Worker-Proposal

Nếu bạn tham gia với tư cách một thành viên, bạn có thể gửi các kế hoạch dự án của mình dưới dạng một đề xuất công việc đến các người giám hộ và nếu họ phê duyệt chúng, bạn được trả công cho giá trị mà bạn tạo ra bằng kỹ năng và chuyên môn của mình.

Tham Gia đăng ký thành viên

  • Bỏ phiếu bầu ra các người giám hộ
  • Đóng góp ý kiến của bạn để thảo luận

Đăng Ký & Bỏ Phiếu Thảo Luận

Submit WP

Nộp đề xuất công việc

  • Nộp đề xuất công việc mà bạn nghĩ rằng nó có giá trị cho DAC
  • Nếu nó được chấp nhận, bạn có thể được trả công cho giá trị mà bạn mang lại cho DAC

Nộp Đề Xuất Mới Xem Đề Xuất Hoạt Động

Tầm Nhìn của eosDAC

Tầm nhìn của eosDAC là việc sản xuất khối EOS.IO nên được mở cho tất cả mọi người tham gia đóng góp và hưởng lợi. Để hiện thực hóa tầm nhìn này, eosDAC sẽ là một Cộng Đồng Tự Trị Phi Tập Trung (Decentralised Autonomous Community - DAC) tập trung vào Việc Sản Xuất Khối EOS.IO để phục vụ các cộng đồng EOS trên toàn thế giới. Để làm điều này, eosDAC sẽ tạo ra các công cụ và các hợp đồng thông minh cần thiết để hoạt động. Nó sẽ chia sẻ chúng đến các cộng đồng EOS để giúp đỡ các DAC khác phát triển trên các blockchain EOS.IO.

Bất kỳ thành viên có thể trở thành người giám hộ

  • Bất kỳ thành viên nào sẵn sàng đặt cọc 35.000 token eosDAC hoặc nhiều hơn đều có thể trở thành một người giám hộ
  • Nếu được bầu vào nhiệm kỳ 7 ngày, bạn sẽ có trách nhiệm bỏ phiếu cho tất cả các đề xuất công việc của eosDAC
  • Bạn có thể giúp hướng dẫn định hướng tương lai của eosDAC

Trở thành người giám hộ

Tham gia cùng chúng tôi, chúng tôi mong muốn sự giúp đỡ của bạn!

  • DAC vẫn còn đang ở giai đoạn sơ khai
  • Đối với một số người, thật thú vị khi làm việc trên những việc đầy tham vọng mà chưa từng được thực hiện trước đó
  • Nếu bạn là một trong số họ, hãy tham gia cùng chúng tôi, chúng tôi mong muốn sự giúp đỡ của bạn!

Tham Gia Thảo Luận trên Discord

Những Nguyên Tắc Cốt Lõi của eosDAC

Excellence

Cung Cấp Dịch Vụ Tốt Nhất

Mục tiêu chính của eosDAC là đảm bảo rằng nó có thể liên tục sản xuất khối theo yêu cầu của của các blockchain chạy trên phần mềm EOS.IO.

Openness

Công khai và Minh Bạch

Tất cả các quyết định được thực hiện bởi cơ cấu quản trị eosDAC và tất cả các hoạt động của eosDAC sẽ công khai và minh bạch.

Support

Các Cộng Đồng EOS Trên Toàn Thế Giới

Chúng tôi muốn các blockchain EOS.IO phát triển mạnh mẽ nhất nên chúng tôi sẽ tham gia các cộng đồng EOS khác nhằm khởi xướng và hỗ trợ các dự án mang lại lợi ích cho các cộng đồng blockchain EOS.IO thông qua các công cụ hỗ trợ các DAC khác.

Fairness

Công Bằng

eosDAC sẽ đối xử với tất cả thành viên một cách công bằng và đền đáp tương xứng cho mọi đóng góp. Bất kỳ thành viên nào cũng biết được thông tin về các quyết định như nhau.

Independance

Độc Lập

eosDAC sẽ không tìm kiếm bất kỳ cổ phần đáng kể nào hoặc ảnh hưởng trái phép vượt qua các nhà sản xuất khối khác. Nó cũng sẽ có những biện pháp để bảo vệ sự độc lập của chính nó.

Anti Fraud

Tôn trọng các thỏa thuận cộng đồng

eosDAC sẽ sử dụng những nỗ lực tốt nhất của mình để tôn trọng các tài liệu tổ chức của các chuỗi nơi nó tạo ra các khối trong khi hành động vì lợi ích của chủ sở hữu mã thông báo chuỗi.