Một Nhà Sản Xuất Khối Phi Tập Trung có ít điểm thất bại làm cho EOS an toàn hơn,bảo vệ khoản đầu tư của những người sở hữu token EOS.

Second Layer of Decentralisation

Một lớp phi tập trung khác lên EOS

  • Cộng đồng sở hữu và quản lý nhà sản xuất khối trên EOS
  • eosDAC cung cấp sự ổn định cho chuỗi, sử dụng sự quản trị phi tập trung của 12 người giám hộ được bầu chọn

Networks

Vị trí máy chủ vòng quanh thế giới

  • eosDAC sử dụng kết hợp các máy chủ đám mây và ảo hóa ở một số vị trí vòng quanh thế giới
  • eosDAC sử dụng vị trí máy chủ phi tập trung về mặt địa lý trong các khu vực pháp lý khác nhau

Code Experience

Nhà sản xuất khối có kỹ thuật xuất sắc

  • eosDAC đã theo đuổi sự cải tiến liên tục để trở thành một trong những nhà sản xuất khối có kỹ thuật xuất sắc nhất kể từ khi mạng thử nghiệm mới ra
  • eosDAC cung cấp hiệu suất CPU cao cho phép blockchain EOS đạt được mức TPS tối đa

Tầm Nhìn của eosDAC

Tầm nhìn của eosDAC là việc sản xuất khối EOS.IO nên được mở cho tất cả mọi người tham gia đóng góp và hưởng lợi. Để hiện thực hóa tầm nhìn này, eosDAC sẽ là một Cộng Đồng Tự Trị Phi Tập Trung (Decentralised Autonomous Community - DAC) tập trung vào Việc Sản Xuất Khối EOS.IO để phục vụ các cộng đồng EOS trên toàn thế giới. Để làm điều này, eosDAC sẽ tạo ra các công cụ và các hợp đồng thông minh cần thiết để hoạt động. Nó sẽ chia sẻ chúng đến các cộng đồng EOS để giúp đỡ các DAC khác phát triển trên các blockchain EOS.IO.

DAC Factory

Hỗ trợ eosDAC phát triển giúp hệ sinh thái EOS lớn mạnh

  • Các DAC có thể kích hoạt nhiều việc kinh doanh nhỏ trên EOS
  • Các cộng đồng phi tập trung kỹ thuật số có thể bước ra cạnh tranh với các chế độ tập trung quan liêu trên giấy tờ
  • eosDAC hỗ trợ sự phát triển của giá trị token EOS, bằng cách cung cấp và cải thiện DApps, bảo mật chuỗi và nội dung hướng dẫn

Những Nguyên Tắc Cốt Lõi của eosDAC

Excellence

Cung Cấp Dịch Vụ Tốt Nhất

Mục tiêu chính của eosDAC là đảm bảo rằng nó có thể liên tục sản xuất khối theo yêu cầu của của các blockchain chạy trên phần mềm EOS.IO.

Openness

Công khai và Minh Bạch

Tất cả các quyết định được thực hiện bởi cơ cấu quản trị eosDAC và tất cả các hoạt động của eosDAC sẽ công khai và minh bạch.

Support

Các Cộng Đồng EOS Trên Toàn Thế Giới

Chúng tôi muốn các blockchain EOS.IO phát triển mạnh mẽ nhất nên chúng tôi sẽ tham gia các cộng đồng EOS khác nhằm khởi xướng và hỗ trợ các dự án mang lại lợi ích cho các cộng đồng blockchain EOS.IO thông qua các công cụ hỗ trợ các DAC khác.

Fairness

Công Bằng

eosDAC sẽ đối xử với tất cả thành viên một cách công bằng và đền đáp tương xứng cho mọi đóng góp. Bất kỳ thành viên nào cũng biết được thông tin về các quyết định như nhau.

Independance

Độc Lập

eosDAC sẽ không tìm kiếm bất kỳ cổ phần đáng kể nào hoặc ảnh hưởng trái phép vượt qua các nhà sản xuất khối khác. Nó cũng sẽ có những biện pháp để bảo vệ sự độc lập của chính nó.

Anti Fraud

Tôn trọng các thỏa thuận cộng đồng

eosDAC sẽ sử dụng những nỗ lực tốt nhất của mình để tôn trọng các tài liệu tổ chức của các chuỗi nơi nó tạo ra các khối trong khi hành động vì lợi ích của chủ sở hữu mã thông báo chuỗi.

Ảnh hưởng của việc tham gia bỏ phiếu

Là một người sở hữu token EOS, bạn có quyền sở hữu trong EOS. Việc bỏ phiếu cho một Nhà Sản Xuất Khối EOS giống như bỏ phiếu cho người chăm sóc tài sản của bạn. Người mà bạn chọn sẽ chăm sóc các vấn đề tài sản của bạn.

Tên Nhà Sản Xuất Khối của chúng tôi trên Mạng Chính EOS là: eosdacserver

Hướng dẫn bỏ phiếu Bỏ phiếu bằng Scatter